Welkom bij de Kostenverkenner ecologisch groenbeheer

Met behulp van de Kostenverkenner ecologisch groenbeheer verkent u op eenvoudige wijze de kosten van ecologisch en traditioneel groenbeheer en -inrichting van bedrijfsterreinen. Op die manier kunt u als bedrijf, ontwikkelaar, overheid of dienstverlener kostprijsinformatie meenemen bij het beoordelen van de plannen voor het ecologisch inrichten en beheren van bedrijfsterreinen. Een simulatie met de Kostenverkenner kan een degelijke prijsberekening door een groenaannemer evenwel niet vervangen.

De Kostenverkenner ecologisch groenbeheer werd ontwikkeld binnen het INTERREG project 2B Connect (www.2b-connect.be of www.2b-connect.nl).

Beheertrajecten vormen de basis van de Kostenverkenner. Ze beschrijven het gevoerde beheer voor alle beschouwde combinaties van uitgangs- en doelsituaties voor een periode van 20 jaar. Deze beheertrajecten werden ontwikkeld door experten natuurbeheer van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (www.inbo.be). Aan de beheertrajecten wordt tijd- en kostprijsinformatie gekoppeld. Deze informatie is afkomstig van normenboeken zoals het Normenboek Natuur, Bos en Landschap (Wageningen Environmental Research, 2018 - zie normenboek.nl), subsidiebedragen voor natuurbeheer en kostenprijsinformatie verstrekt door bedrijven, overheden en beheerders.

Heeft u een probleem ervaren bij het gebruik van de Kostenverkenner? Of heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Laat het ons dan weten via beheerkostenverkenner@inbo.be.